top of page
  • Skribentens bildMia M

5 viktiga appar för er ISO-uppföljning

Uppdaterat: 9 apr.

Många timmars arbete läggs ner och mycket pengar investeras när man ISO-certifierar sitt företag. I samband med det måste implementering och den dagliga driften säkras så att alla i företaget vet vad som ska göras. För att underlätta det arbetet, med att säkra företaget ISO-rutiner, har vi på CloudXpert utvecklat företagsappar som förenklar det arbetet.


Här berätta vi om de fem viktigaste ISO-apparna, de företagsappar som vi rekommenderar att man startar med. Apparna är helt modulbaserade och enkla att implementera i företagets Microsoft-miljö. Alla företagsappar är byggda i PowerApps.


5 viktigaste apparna från CloudXpert för er ISO-uppföljning
5 viktig företagsapparna för er ISO-uppföljning

1. Processkarta

Den här företagsappen är ett effektivt ledningssystem som förenklar och visualiserar era arbetssätt och processer. Appen placeras med fördel på ert Intranät så den är enkel att hitta och arbets med.


2. Ärendehantering inkl. visselblåsarfunktion

Den här företagsappen gör det enkelt för organisationen att delta i företagets utveckling.

  • Med mobilen rapporteras förbättringsförslag och avvikelser in.

  • I administrationsappen hanteras alla inkomna ärenden på ett ställe.3. Riskhantering/skyddsrond

Den här företagsappen förenklar er riskhantering. Genomför riskbedömningar, dokumentera och följa upp företagets risker, t.ex. skyddsronder.


4. Kompetenshantering

Den här företagsppen säkerställer att företaget har koll på kompetenser och när de behöver förnyas.
5. Avtalshantering

Den här företagsappen digitalisera er avtalshantering och hjälper er att spara tid och pengar genom att alltid ha koll på era avtal.Välkommen att höra av dig till oss på CloudXpert så berättar vi mer, och visar, hur vi kan hjälpa till att förenkla ert dagliga arbete med att efterleva er ISO-standard.
Comments


bottom of page