top of page

Intranät. 

Intranät gjort i SharePoint av CloudXpert

En gemensam digital arbetsyta & informationsplattform i SharePoint

CloudXperts intranät - Vårt digitala arbetsyta
CloudXperts intranät mobil - Vårt digitala arbetsyta
SharePoint - Microsoft 365
  • Företagsanpassat för samarbete, kommunikation  och dokumenthaterning - nyheter, mejl, chatt, företagsappar, länkar till program, personalhandbok och webbsidor mm.

  • Här kan ert verksamhetssystemet publiceras i vår processkarta.

  • Organisera och behörighetsstyr dokument.

  • Allting på ett ställe, i molnet.

  • På kontoret eller på distans, i dator eller mobil. 

Intranätet utformas i SharePoint, Microsoft 365, vilket gör den  enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Mer om...

Intranät

Ett intranät i SharePoint är betydande för effektivt samarbete, kommunikation och verksamhetsstyrning. Genom att integrera dessa funktioner skapar man en centraliserad plattform som främjar öppenhet och informationsdelning inom företaget.

Samarbete underlättas genom möjligheten att skapa gemensamma arbetsytor, där team kan samarbeta i realtid, dela dokument och hålla sig uppdaterade. Kommunikation förbättras genom nyhetsflöden, diskussionsforum och chattfunktioner, vilket stärker företagskulturen och minskar informationsklyftor.

Dokumenthantering blir mer strukturerad och tillgänglig när alla filer lagras och delas på en enhetlig plattform. Versionshantering och behörighetskontroller säkerställer integriteten hos företagets dokument.

Företagets verksamhetssystem integreras smidigt, vilket effektiviserar arbetsprocesser och skapar en sömlös arbetsmiljö. Användning av anpassade appar gjorde i PowerApps och verktyg i SharePoint möjliggör automatisering och optimering av affärsprocesser.

Sammanfattningsvis främjar ett digitalt intranät i SharePoint samarbete, ökar kommunikationsflödet, förbättrar dokumenthanteringen och integrerar verksamhetssystem för att stödja företagets övergripande verksamhet och tillväxt.

bottom of page