top of page

Avtalshantering

Avtalshantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Få koll på era avtal med hjälp av digital avtalshantering

App Avtalshantering från CloudXpert
PowerApps - Microsoft 365

Digital avtalshantering erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell pappersbaserad hantering. Här är några av de främsta fördelarna med CloudXperts AvtalsApp.

  • Ökad tillgänglighet - digitala avtal sparas på ett och samma ställe och är tillgängliga från vilken dator som helst med internetanslutning.

  • Minskade kostnader - påminnelse via mejl skickas till ansvarig när avtal skall omförhandlas eller löper ut.

  • Förbättrad noggrannhet - möjlighet att lägga till avtalsinformation såsom; avdelning, avtalstyp, avtalspartner, internt ansvarig, slutdatum, uppsägningsdatum, avtalets kostnad, datum för påminnelse samt addera/koppla dokument till specifikt avtal.

  • Effektivt - enkelt och snabbt kunna söka och sortera avtal för att hitta det man söker.

  • Ökad säkerhet - risken att digitala avtal kommer bort i den interna hanteringen minskar drastiskt samt att endast personer med given access kan hantera och redigera.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera. Finns som app till dator.

Pris 500:-/mån* (Installation 3.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

bottom of page