top of page

Kompetenshantering

Kompetenshantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Ha koll på personalens kompetenser & när de behöver förnyas

CloudXpert - Kompetenshantering App
PowerApps - Microsoft 365

KompetensAppen hjälper er att få en samlad bild över personalens kompetenser och att de uppdateras i tid.

  • Få en övergripande bild som visar personalens alla kompetenser och kunskaper.

  • Få påminnelse när kompetenser behöver förnyas, på personnivå, t.ex. fallskydd/arbete på hög höjd.

  • Enkelt att säkerställa att personal har uppdaterade kompetenser för att leva upp till lagar & regler.

  • Appen stödjer arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

  • Finns som App till dator.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Pris 500:-/mån* (Installation 3.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Mer om...

kompetenshantering

Att metodiskt hantera och ha koll på personalens kompetenser är avgörande för effektiv personaladministration och verksamhetsutveckling. Genom att systematiskt följa de anställdas färdigheter och när de behöver förnyas kan företaget säkerställa en hög kompetensnivå och möta snabbrörliga marknadskrav.

 

CloudXperts KompetensApp underlättar arbetet med att säkerställa de personalens utbildningar, certifikat och kompetensutveckling. Det möjliggör också snabbare identifiering av eventuella kompetensgap och brister, vilket ger företaget möjlighet att agera proaktivt genom att erbjuda lämplig fortbildning och träning.

 

Vidare underlättar appen transparent kommunikation mellan personal och arbetsgivare, vilket skapar en förtroendefull arbetsmiljö. Det ökar även personalens motivation och engagemang genom att erbjuda tydliga vägar för kompetensförbättring.

bottom of page