top of page

Kompetenshantering.

Kompetenshantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Ha koll på personalens kompetenser & när de behöver förnyas

CloudXpert - Kompetenshantering App
PowerApps - Microsoft 365
  • Få en övergripande bild av personalens kompetenser och kunskaper.

  • Påminnelsemejl när kompetenser behöver förnyas, på personnivå.

  • Säkerställ att personal har uppdaterade kompetenser för att leva upp till lagar & regler.

  • Enkelt att hitta personer med specifik kompetens.

  • Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Pris 540:-/mån* (Installation 3.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Mer om...

kompetenshantering

Att metodiskt hantera och ha koll på personalens kompetenser är avgörande för effektiv personaladministration och verksamhetsutveckling. Genom att systematiskt följa de anställdas färdigheter och när de behöver förnyas kan företaget säkerställa en hög kompetensnivå och möta snabbrörliga marknadskrav.

 

CloudXperts KompetensApp underlättar arbetet med att säkerställa de personalens utbildningar, certifikat och kompetensutveckling. Det möjliggör också snabbare identifiering av eventuella kompetensgap och brister, vilket ger företaget möjlighet att agera proaktivt genom att erbjuda lämplig fortbildning och träning.

 

Vidare underlättar appen transparent kommunikation mellan personal och arbetsgivare, vilket skapar en förtroendefull arbetsmiljö. Det ökar även personalens motivation och engagemang genom att erbjuda tydliga vägar för kompetensförbättring.

bottom of page