Kompetenshantering från CloudXpert

App
Kompetenshantering

CloudXpert - Kompetenshantering App

Ha koll på kompetenser och när de behöver förnyas

Säkerställ personalens kompetenser! 

Den här appen hjälper företaget att få en samlad bild över personalens kompetenser och att de uppdateras i tid.

  • Få en samlad och övergripande bild över personalens alla kompetenser och kunskaper.

  • Få påminnelse när kompetenser behöver förnyas, på personnivå, t.ex. fallskydd/arbete på hög höjd.

  • Enkelt att säkerställa att personal har uppdaterade kompetenser för att leva upp till lagar & regler.

  • Appen stödjer arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

  • Finns som App till dator och mobil.

  • Byggt i PowerApps, Microsoft 365.

  • Ingår i ISO-paket 1 - Läs mer

Pris 500:-/mån* (Installation 3.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

PowerApps - Microsoft 365