top of page

ProcessKarta.

Processkarta - Företagsapp gjord i PowerApps av CloudXpert

Processkarta som visualiserar & förtydligar era processer och arbetssätt

PowerApps - Microsoft 365
CloudXpert - Digital Processkarta i PowerApps
Digital Processkarta i PowerApps från CloudXpert
  • Lätt att hitta det man behöver.

  • Publicera policys, arbetsrutiner, mallar, checklistor, blanketter, mm.

  • Administrera och underhåll dokumenten på ett ställe med versionshantering.

  • Enkelt att använda på kontoret eller på distans, i dator eller mobil.

  • Processkartan placeras på intranätet eller öppnas direkt i webbläsaren.

  • Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

 

Appen är utvecklad i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Pris 780:-/mån* (Installation 5.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Mer om...

Verksamhetssystem

Ett robust verksamhetssystem, med stöd för dokument- och versionshantering, är avgörande för att säkerställa smidiga och effektiva arbetsflöden inom ett företag. Visualisering av processer erbjuder tydlighet och förståelse för arbetssätt, vilket underlättar både inlärning och daglig användning.

Dokument- och versionshantering är viktigt för att bibehålla och tillgänggöra information. Genom att hantera dokument och deras olika versioner på ett strukturerat sätt minimeras risken för felaktig användning och säkerställer överensstämmelse med regelverk.

 

Ett välintegrerat verksamhetssystem underlättar också genom att ge all personal en enhetlig plattform att inhämta information från, vilket minskar risken för missförstånd och fel. Det ökar effektiviteten och sparar tid.

Sammanfattningsvis möjliggör ett sådant system en bättre kontroll över arbetsprocesser, ökar tillförlitligheten och främjar en miljö där företagets mål kan uppnås på ett effektivt och strukturerat sätt.

Läs mer om...

bottom of page