top of page

En digital personalhandbok gjord i SharePoint av CloudXpert

Personalhandbok

Gör det enkelt för personalen - samla all personalinformation på ett ställe

  • Åtkomlig på intranätet.

  • Tillgänglig på dator, läsplatta och mobil.

  • Publicera rutiner, policys, blanketter, bilder, länkar, mm.

  • Kan användas som on-boarding med kvittens att man tagit del av innehållet.

  • Effektiv och smidig administration.

  • Mobilanpassad layout

 

Personalhandboken är framtagen i SharePoint, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Personalhandbok gjord i SharePoint från CloudXpert
SharePoint - Microsoft 365
bottom of page