top of page

Personalhandbok.

En digital personalhandbok gjord i SharePoint av CloudXpert

Underlättar för personalen & effektiviserar för företaget

Personalhandbok gjord i SharePoint från CloudXpert
SharePoint - Microsoft 365
  • Digital personalinformation samlad på ett ställe.

  • Tillgänglig på dator, läsplatta och mobil.

  • Kan publiceras på intranätet eller öppnas direkt i webbläsaren.

  • Länkar till rutiner, policys, blanketter, bilder, mm.

  • Kan användas som on-boarding med kvittens att man tagit del av innehållet.

  • Effektiv och smidig administration.

  • Mobilanpassad layout.

Personalhandboken utformas i SharePoint, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Mer om...

Digital personalhandbok

En digital och lättillgänglig personalhandbok effektivisera företagets interna kommunikation och underlätta för personalen att enkelt få tillgång till information.

Genom att digitalisera personalhandboken blir den tillgänglig från olika enheter, vilket möjliggör flexibilitet och ökar anställdas engagemang. Man kan snabbt hitta relevanta information och få svar på sina frågor, vilket sparar tid och minskar arbetsbördan för andra roller inom företaget.

En digital handbok möjliggör också en smidigare uppdateringsprocess. Genom att enkelt kunna redigera och publicera ändringar online blir informationen alltid aktuell, vilket är särskilt viktigt i en snabbt föränderlig arbetsmiljö. Dessutom kan multimediaelement som bilder och videor inkluderas för att göra informationen mer engagerande och lättförståelig.

Sammanfattningsvis främjar en digital och lättillgänglig personalhandbok snabb informationsåtkomst, ökar flexibilitet, minskar administrativa bördor och främjar en modern och effektiv arbetsmiljö. Det skapar en positiv arbetskultur genom att underlätta kommunikation och öka medarbetarnas självständighet.

bottom of page