top of page

Riskhantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Riskhantering i PowerApps

Underlätta och kvalitetssäkra er riskhantering & skyddsronder

Den här appen hjälper er att genomföra företagets riskbedömning effektivt, tryggt och målinriktat. 

Dokumentera och följ upp era risker genom att:

 • Sammanställ och gradera alla risker i företaget. 

 • Anvädn färdiga mallar, t.ex. skyddsronder, för olika verksamheter.

 • Se vem som ansvarar för att risken åtgärdas.

 • Se när risken skall åtgärdas.

 • Se om risken är åtgärdad och hur det är löst.

 • Se om det finns risker som inte är åtgärdade och få en varning om risken inte åtgärdas inom utsatt tid.

 • Se "mina uppgifter" och hantera tilldelade risker.

 • Finns som App till dator och mobil.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

 

Ingår i ISO-paket 1 - Läs mer

Pris 650:-/mån* (Installation 4.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

App Riskhantering från CloudXpert
PowerApps - Microsoft 365

Färdiga mallar

 • Riskbedömning Bolag

 • Skyddsrond Kontor

 • Skyddsrond Byggarbetsplats Stor

 • Skyddsrond Byggarbetsplats Liten

 • Checklista Ställning

Gradera alla risker

Bedömning av riskerna sker med utgångspunkt från "Sannolikhet" och "Konsekvens". 

 

Ett riskvärde beräknas därefter per risk och graderas från de mer ovanliga/ofarliga till mycket vanligt/mycket farliga.

Produktblad

cloudxpert.se hittar du produktblad på alla våra appar inklusive Riskhantering/Skyddsrond.

Boka en kostnadsfri demo

Välkommen att boka en demonstration över Teams
bottom of page