startup

App
Riskhantering

Dokumentera och följ upp företagets risker

Trygga & förenkla er Riskhantering!

Den här företagsappen hjälper er att genomföra företagets riskbedömning effektivt, tryggt och målinriktat. 

  • Sammanställ och gradera alla risker i företaget. 

  • Färdiga mallar, t.ex. skyddsronder, för olika verksamheter.

  • Se vem som ansvarar för att risken åtgärdas.

  • Se när risken skall åtgärdas.

  • Se om risken är åtgärdad och hur det är löst.

  • Se om det finns risker som inte är åtgärdade och få en varning om risken inte åtgärdas inom utsatt tid.

  • Se "mina uppgifter" och hantera tilldelade risker.

  • Finns som App till dator och mobil.

  • Byggd i PowerApps, Microsoft 365.


Ord.pris 500:-/mån* (Installation 3.000:-)

Ingår i ISO-paket 1 - Läs mer

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

PowerApps - Microsoft 365
App Riskhantering från CloudXpert
Produktblad - App Riskhantering från CloudXpert