top of page

Riskhantering.

Riskhantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Få överblick och kvalitetssäkra er riskbedömning & era skyddsronder

App Riskhantering från CloudXpert
PowerApps - Microsoft 365
 • Enkelt att beskriva, sammanställa och gradera alla risker i företaget.

 • Färdiga mallar för riskbedömningar och skyddsronder.

 • Registrera risker, sätt klart-till datum och fördela ansvar för åtgärder.

 • Åtgärder loggas, klarmarkeras och godkänns.

 • Se och hantera tilldelade risker i “mina uppgifter”.

 • Finns som App till dator och surfplatta.

 • Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Pris 670:-/mån* (Installation 4.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Färdiga mallar.

 • Riskbedömning Bolag

 • Skyddsrond Kontor

 • Skyddsrond Byggarbetsplats Stor

 • Skyddsrond Byggarbetsplats Liten

 • Checklista Ställning

Gradera alla risker.

Bedömning av riskerna sker med utgångspunkt från "Sannolikhet" och "Konsekvens". 

 

Ett riskvärde beräknas därefter per risk och graderas från de mer ovanliga/ofarliga till mycket vanligt/mycket farliga.

App Riskhantering från CloudXpert

Nyfiken, boka en demo.

Välkommen att boka en demonstration över Teams
bottom of page