top of page

Priser & produkter.

Digitala verktyg utvecklade i SharePoint & PowerApps från CloudXpert

Verktygen är utvecklade i SharePoint och PowerApps som är en del av Microsoft 365. Det gör dem kostnadseffektiva och enkla att implementera i er Microsoft-miljö. 

Våra verktyg kan antingen användas individuellt för att hantera specifika uppgifter eller kombineras till ett verksamhetssystem, anpassat efter företagets behov.

​​

  • Effektiviserar verksamheten.

  • Tydliggör arbetsflöden och ansvar. 

  • Gör personalen delaktig.

  • Lättare att administrera och följa upp processer och rutiner.

  • Enkelt att använda på kontoret eller på distans, i dator eller mobil, i molnet.

  • Modulbaserat - använd en eller flera appar. 

* Priser nedan är baserat för företag med ca 30-50 anställda

Broschyr

Produktgenomgång

Intra o Process
Intranät från CloudXpert

Intranät

En gemensam digital arbetsyta och informationsplattform i SharePoint

Pris enligt offert

Processkarta i PowerApps från CloudXpert

Processkarta

Processkarta som visualiserar och förtydligar era processer & arbetssätt

Pris: 780:-/mån + Installation 5.000:-

Ärendehantering

Samla in förbättringsförslag, hantera avvikelser & visselblåsarärenden

Pris: 670:-/mån + Installation 4.000:-

App Riskhantering från CloudXpert

Riskhantering

Få överblick och kvalitetssäkra er riskbedömning & era skyddsronder

Pris: 670:-/mån + Installation 4.000:-

Avtalshantering

Få full översikt och kontroll på era avtal med hjälp av digital avtalshantering

Pris: 540:-/mån + Installation 3.000:-

Ärende o Risk o Avtal
Projektstöd ProjDok från CloudXpert

ProjDok projektmallar

Företagsanpassade dokumentmallar till era projekt

Pris: 780:-/mån + Installation 5.000:- + timpris för mallanpassning 

Personalhandbok

Digital  personalinformation samlad på ett ställe

Pris enligt offert

Personalhandbok gjord i SharePoint från CloudXpert
ProjDok o IntaPers
Kompetens o Nyckel
Ärendehantering från CloudXpert

Kompetenshantering

Ha koll på personalens kompetenser & när de behöver förnyas

Pris: 540:-/mån + Installation 3.000:-

Nyckelhantering

Förenkla er nyckelhantering, kvittera i mobilen & ha koll på vart nycklarna är

Pris: 670:-/mån + Installation 4.000:-

App Nyckelhantering från CloudXpert

Ytterligare företagsappar vi erbjuder:

Maskiner & bilar app
Ha koll på enheter som behöver besiktas, servas eller kalibreras.
Pris: 670:-/mån + Installation 4.000:-

 

Organisationshantering app
Visualisera organisation baserat på active directory. Gör det enkelt för hela organisationen att hitta rätt person och kompetens.
Pris: 370:-/mån + Installation 2.500:-

Har du andra behov? Vi kan hjälpa dig ta fram en ny smart App.

bottom of page