top of page

Produktblad & Priser

Alla företagsappar från CloudXpert

Priser på våra företagsappar

* Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda

ISO-paket 1

5 Appar för 2.300:-/mån*, installation 14.200:-

App 1 - Processkarta
*Ord.pris 750:-/mån (Installation 5.000:-)
Läs mer

App 2 - Ärendehantering inkl. visselblåsarfunktion  
*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)
Läs mer

App 3 - Riskhantering/skyddsrond
*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)
Läs mer

App 4 - Kompetenshantering 
*Ord.pris 500:-/mån (Installation 3.000:-)
Läs mer

App 5 - Avtalshantering
*Ord.pris 500:-/mån (Installation 3.000:-)
Läs mer

Övriga företagsappar

Ledighetshantering 
*Pris 350:-/mån (Installation 2.500:-)
Läs mer

Boka rum 

*Pris 200:-/mån (Installation 1.500:-)
Läs mer

Nyckelhantering

*Pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)
Läs mer

Kund & Tidshantering
*Pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)

Besökshantering
*Pris 200:-/mån (Installation 1.500:-)

Organisationshantering
*Pris 350:-/mån (Installation 2.500:-)

ISO-tilläggspaket

4 Appar för 1.250:-/mån*, installation 8.200:-

Kundundersökning

*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)

Bilar & Verktyg

*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)

Kritiska leverantörer

*Ord.pris 250:-/mån (Installation 2.000:-)

Läs mer

Transport farligt avfall

*Ord.pris 250;-/mån (Installation 2.000:-)

ISO-företagsappar paket 1 från CloudXpert
Priser
FöretagsAppar från CloudXpert

Smarta Appar för olika behov som förenklar, spara tid, engagerar, automatiserar arbetsflöden och hjälper till att hålla ordning. Ett stöd för att efterleva er ISO-standard. 

​​

  • Appar som hjälper er att ständigt förbättra och effektivisera er verksamhet.

  • Processer och rutiner blir lätta att administrera.

  • Tydliggör arbetsflöden och ansvar. 

  • Gör personalen delaktig.

  • Användas på kontoret eller på distans, i dator eller mobil.

  • Modulbaserat - använd en eller flera appar. 

  • Digitala lösningar byggda i PowerApps, Microsoft 365 för enkel och kostnadseffektiv implementering.

CloudXpert - PowerApps - Microsoft 365

Produktblad för nedladdning

ISO-appar från CloudXpert - paket 1
App Nyckelhantering från CloudXpert
Processkarta från CloudXpert

Ärendehantering

Produktblad - App Ärendehantering från CloudXpert

Riskhantering

Produktblad - App Riskhantering från CloudXpert

Avtalshantering

Kompetenshantering

Produktblad - App Kompetenshantering från CloudXpert
Produktblad - App Avtalshantering från CloudXpert
Produktblad- App Ledighetshantering från CloudXpert

Nyckelhantering

Produktblad om App Nyckelhantering

Boka Rum

Produktblad - App Boka Rum från CloudXpert

Intranät

Intranät i SharePoint från CloudXpert
Ytterligare företagsappar vi erbjuder:

Bilar & Verktyg
Ha koll på maskinparken & när åtgärder behöver göras.

Kritiska leverantörer
Bedöm och följ upp leverantörer enkelt & överskådligt.

Transport farligt avfall
Säkerställ arbetsflöden, ansvar & rapportering.

Kundundersökning
Öka ert kundfokus & utvecklas med kunderna.
Kund & Tidshantering
Registrera tid enkelt på kund & aktiviteter. Kompletta kundkort.

Organisationshanteraring
Visualisera organisation baserat på active directory. Gör det enkelt för hela organisationen att hitta rätt person och kompetens.

Besökshantering
Registrera och avregistrera era besökare professionellt.

Har du andra behov? Vi kan hjälpa dig ta fram en ny smart App.
Prod.blad
bottom of page