top of page

Produktblad & Priser

Företagsappar från CloudXpert

Priser på våra företagsappar

* Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda

ISO-paket 1

5 Appar för 2.300:-/mån*, installation 14.200:-

App 1 - Processkarta
*Ord.pris 750:-/mån (Installation 5.000:-)
Läs mer

App 2 - Ärendehantering inkl. visselblåsarfunktion  
*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)
Läs mer

App 3 - Riskhantering/skyddsrond
*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)
Läs mer

App 4 - Kompetenshantering 
*Ord.pris 500:-/mån (Installation 3.000:-)
Läs mer

App 5 - Avtalshantering
*Ord.pris 500:-/mån (Installation 3.000:-)
Läs mer

ISO-tilläggsappar

Kundundersökning

*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)

Bilar & Verktyg

*Ord.pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)

Kritiska leverantörer

*Ord.pris 250:-/mån (Installation 2.000:-)

Läs mer

ISO-företagsappar paket 1 från CloudXpert

Övriga företagsappar

Ledighetshantering 
*Pris 350:-/mån (Installation 2.500:-)
Läs mer

Boka rum 

*Pris 200:-/mån (Installation 1.500:-)
Läs mer

Nyckelhantering

*Pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)
Läs mer

Kund & tid
*Pris 650:-/mån (Installation 4.000:-)

Besökshantering
*Pris 200:-/mån (Installation 1.500:-)

Organisationshantering
*Pris 350:-/mån (Installation 2.500:-)
Priser
FöretagsAppar från CloudXpert

Appar för olika behov som förenklar, spara tid, engagerar, automatiserar arbetsflöden och hjälper till att hålla ordning. Ett stöd för att efterleva er ISO-standard. 

​​

  • Effektiviserar verksamheten.

  • Tydliggör arbetsflöden och ansvar. 

  • Gör personalen delaktig.

  • Lättare att administrera och följa upp processer och rutiner.

  • Enkelt att använda på kontoret eller på distans, i dator eller mobil, i molnet.

  • Modulbaserat - använd en eller flera appar. 

  • Digitala lösningar byggda i PowerApps, Microsoft 365 för enkel och kostnadseffektiv implementering.

CloudXpert - PowerApps - Microsoft 365

Produktblad för nedladdning

ISO-appar från CloudXpert - paket 1
App Nyckelhantering från CloudXpert
Processkarta från CloudXpert

Ärendehantering

Produktblad - App Ärendehantering från CloudXpert

Riskhantering

Produktblad - App Riskhantering från CloudXpert

Avtalshantering

Kompetenshantering

Produktblad - App Kompetenshantering från CloudXpert
Produktblad - App Avtalshantering från CloudXpert
Produktblad- App Ledighetshantering från CloudXpert

Nyckelhantering

Produktblad om App Nyckelhantering

Boka rum

Produktblad - App Boka Rum från CloudXpert

Intranät

Intranät i SharePoint från CloudXpert
Ytterligare företagsappar vi erbjuder:

Maskiner & bilar
Ha koll på enheter som behöver besiktas, servas eller kalibreras.

Kritiska leverantörer
Säkertsäll att leverantörer lever upp till era förväntningar.

Kund & tid
Förenkla tidsredovisningen & säkra era timmar inför fakturering.
Organisationshanteraring
Visualisera organisation baserat på active directory. Gör det enkelt för hela organisationen att hitta rätt person och kompetens.

Besökshantering
Registrera och avregistrera era besökare professionellt.

Har du andra behov? Vi kan hjälpa dig ta fram en ny smart App.
Prod.blad
bottom of page