top of page

Intranät, personalhandbok, processkarta & företagsappar

CloudXpert produktöversikt

CloudXperts verksamhetssystem består av digitala verktyg och företagsappar. Verktygen kan antingen användas individuellt för att hantera specifika uppgifter eller kombineras till ett verksamhetssystem, anpassat efter företagets behov.

  • Intranät i SharePoint- skapa en enhetlig och lättillgänglig informationplattform.

  • Personalhandbok i SharePoint - förenkla för personalen och effektivisera för företaget.

  • Processkarta - publicera era processer överskådligt och lättillgängligt för användaren.

  • Företagsappar - underlätta och effektivisera det dagliga arbetet.

Våra företagsappar är utvecklade för specifika behov, t.ex. Ärendehantering, Riskhantering, Avtalshantering mfl.

Apparna förenklar, sparar tid, skapar delaktighet, tydliggör arbetsflöden och ansvar samt gör det lättare att följa upp processer och rutiner.

Verktygen är utvecklade i PowerApps och SharePoint, som är en del av Microsoft 365. Det gör dem kostnadseffektiva och enkla att implementera i er Microsoft-miljö.

bottom of page