top of page

Viktigaste apparna för er ISO-uppföljning

5 företagsappar för att effektivt kunna efterleva er ISO-standard

Appar som hjälper er att uppnå, förenkla & efterleva er standard. 

 ​

  • Engagerar och bidrar till att involvera berörda roller i att efterleva er standard.

  • Tryggar och effektiviserar era dagliga rutiner.

  • Tydliggör arbetsprocesser och ansvar.

  • Upprätthåller arbetsrutiner.

  • Processer och rutiner blir enkla att administrera.

  • Modulbaserade och enkla att implementera i er Microsoftmiljö.

  • Apparna är framtagna i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör dem enkla och kostnadseffektiva att implementera.

ISO-företagsappar från CloudXpert

ISO-paket 1

5 Appar för 2.300:-/mån* installation 14.200:-*

Ord.pris 3.050:-/mån *(installation 19.000:-)

 

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Artikel - Man lägger ner många timmars arbete och mycket pengar när man ISO-certifierar sitt företag. Och för att underlätta det dagliga arbetet med att säkra företaget ISO-rutiner har vi på CloudXpert utvecklat företagsappar som förenklar ISO-arbetet

CloudXpert - Digital Processkarta

Processkarta

Processkartan är ett effektivt ledningssystem som förenklar och visualiserar era arbetssätt och processer. 

Läs mer...

CloudXpert - Ärendehantering App

Ärendehantering

App Ärendehantering gör det enkelt att rapportera förbättringar & händelser och att följa upp. 

Visselblåsarfunktionen är en säker kanal för personalen att kunna rapportera, t.ex. missförhållanden.

Läs mer...

App Riskhantering från CloudXpert

Riskhantering

App Riskhantering hjälper er att genomföra riskbedömningar, dokumentera och följa upp företagets risker, t.ex. skyddsronder.

Läs mer...

CloudXpert - Kompetenshantering App

Kompetenshantering

App Kompetenshantering säkerställer att man har koll på kompetenser & när de behöver förnyas.

Läs mer...

App Avtalshantering från CloudXpert

Avtalshantering

App Avtalshantering hjälper er att spara tid & pengar genom att alltid ha koll på era avtal.

Läs mer...

bottom of page