ISO-företagsappar från CloudXpert

Viktigaste apparna för er ISO-uppföljning

5 effektiva appar för att kunna efterleva er ISO-standard

ISO-paket 1

Företagsappar som hjälper er att uppnå, förenkla & efterleva er standard. 

 

  • Engagerar och bidrar till att involvera berörda roller i att efterleva er standard.

  • Tryggar och effektiviserar era dagliga rutiner.

  • Tydliggör arbetsprocesser och ansvar.

  • Upprätthåller arbetsrutiner.

  • Enkla att implementera i er Microsoftmiljö.

  • Är byggt i PowerApps, Microsoft 365.

ISO-företagsappar från CloudXpert

ISO-paket 1

5 Appar för 2.300:-/mån* installation 14.200:-*

Ord.pris 3.050:-/mån *(installation 19.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Artikel - Man lägger ner många timmars arbete och mycket pengar när man ISO-certifierar sitt företag. Och för att underlätta det dagliga arbetet med att säkra företaget ISO-rutiner har vi på CloudXpert utvecklat företagsappar som förenklar ISO-arbetet

CloudXpert - Digital Processkarta
Processkarta

Processkartan är ett effektivt ledningssystem som förenklar och visualiserar era arbetssätt och processer. 

Läs mer...

CloudXpert - Ärendehantering App
Ärendehantering

App Ärendehantering gör det enkelt att rapportera förbättringar & händelser och att följa upp. 

Visselblåsarfunktionen är en säker kanal för personalen att kunna rapportera, t.ex. missförhållanden.

Läs mer...

App Riskhantering från CloudXpert
Riskhantering

App Riskhantering hjälper er att genomföra riskbedömningar, dokumentera och följa upp företagets risker, t.ex. skyddsronder.

Läs mer...

CloudXpert - Kompetenshantering App
Kompetenshantering

App Kompetenshantering säkerställer att man har koll på kompetenser & när de behöver förnyas.

Läs mer...

App Avtalshantering från CloudXpert
Avtalshantering

App Avtalshantering hjälper er att spara tid & pengar genom att alltid ha koll på era avtal.

Läs mer...