top of page

Appar för ISO-uppföljning.

Företagsappar för ISO-uppföljning gjorda i Powerapps av CloudXpert

5 appar som underlättar
& tydliggör för att kunna efterleva ert verksamhetssystem

ISO-företagsappar från CloudXpert
PowerApps - Microsoft 365

Fem av våra företagsappar hjälper företaget att 

  • Engagerar och bidrar till att berörda roller involveras i att efterleva er standard.

  • Tryggar och effektiviserar era dagliga rutiner och arbetssätt.

  • Tydliggör och upprätthåller arbetsprocesser och ansvar.

  • Förenklad administration och uppföljning.

  • Apparna är modulbaserade och enkla att implementera i er Microsoft-miljö allteftersom behov uppstår.

 

Apparna är framtagna i PowerApps vilket gör dem kostnadseffektiva. 

CloudXpert - Digital Processkarta

Processkarta

Processkartan är ett effektivt ledningssystem som förenklar och visualiserar era arbetssätt och processer. 

Läs mer...

CloudXpert - Ärendehantering App

Ärendehantering

App Ärendehantering gör det enkelt att rapportera förbättringar & händelser och att följa upp. 

Visselblåsarfunktionen är en säker kanal för personalen att kunna rapportera, t.ex. missförhållanden.

Läs mer...

App Riskhantering från CloudXpert

Riskhantering

App Riskhantering hjälper er att genomföra riskbedömningar, dokumentera och följa upp företagets risker, t.ex. skyddsronder.

Läs mer...

CloudXpert - Kompetenshantering App

Kompetenshantering

App Kompetenshantering säkerställer att man har koll på kompetenser & när de behöver förnyas.

Läs mer...

App Avtalshantering från CloudXpert

Avtalshantering

App Avtalshantering hjälper er att spara tid & pengar genom att alltid ha koll på era avtal.

Läs mer...

Läs mer om...

bottom of page