• Mia M

Digital processkarta, ett ledningssystem som förenklar & visualiserar

Man startar sitt företag, börjar få kunder och levererar sina produkter. Fler kunder hör av sig och det börjar rullar på. Kul! Helt plötsligt behöver man anställa mer personal för att det går bättre och bättre. Också kul. Företaget växer och det uppstår ett behov att skapa ordning och tydliggöra arbetssätt för att kunna fortsätta jobba effektivt och lönsamt. Det är i den här fasen som vår digitala processkarta kommer in.Det förenklar att hitta allting på ett och samma ställe

Varför utveckla en digital processkarta?

Vi brinner för att hjälpa företag att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt driva sina företag professionellt och långsiktigt hållbart. Vi vet att många tycker det är svårt att skapa tydliga dokumentstrukturer. Vi har därför utvecklat ett verktyg som förenklar och visualiserar arbetsprocesser och ledningssystem, t.ex. i samband med företagets ISO-certifiering.


Det är lika enkelt att arbeta med processkartan oavsett om det är i datorn eller mobilen.
Enkelt att använda på kontoret eller på distans

Vad är vinsterna med en digitalprocesskarta?

Våra erfarenheter visar att dom är många, men de viktigaste för användaren respektive administratörerna är:


För användaren är det viktigaste att processkartan gör ledningssystemet överskådlig.

•Innehållet visualiseras

•Lätt att göra rätt

•Lätt att hitta det man behöver

•Enkelt att använda på kontoret eller på distans, i dator eller mobil


För administratören underlättas och förenklas arbetet.

•Enkelt att administrera, publicera och underhålla dokument

•Automatisk versionshantering

•Symboler och färger för att visualisera och tydliggöra processer


En stor fördel är även att företaget blir mer transparent och överskådligheten ökar, det leder i sin tur till bättre arbetsförhållanden. Frustrationen att inte hitta och känslan av osäkerhet minskar. För att citera en anställd till en utav våra kunder;


”nu är det så enkelt att göra rätt”

Enkelt att använda vart man än är

Processkartan är byggd i PowerApps, i Microsoft 365. Allt som publiceras sparas i ”molnet” och uppdateras direkt. Det betyder att man enkelt kommer åt all dokumentation vart man än är, via dator, läsplatta eller mobil. Tänk, man kan jobbar vart man vill. Ett annat stort mervärde är att processkartan är ett kostnadseffektivt hjälpmedel eftersom merparten av alla företag idag har Microsoft-licenser.


Ring eller maila, så bokar vi in en demo och berättar mer.

Välkommen att höra av dig!Senaste inlägg

Visa alla