top of page
 • Skribentens bildMia M

Processkarta som förenklar & engagerar

Uppdaterat: 1 juli 2022

Vi har hjälpt många företag att strukturera sitt processflöde, rutiner och dokumenthantering. Och i samband med det har vi, tillsammans med våra kunder, utvecklat en digital processkarta som förenklar det arbetet. Här berättar vi mer om vinsterna för företaget och användarna med att implemetera ett arbetssätt som tydliggör företagets arbetsrutiner.


CloudXperts Processkarta bygg i PowerApps för dator och mobil
Det förenklar & engagerar att hitta arbetsprocesser på ett och samma ställe.

Vinster med att strukturera arbetsflöden med hjälp av CloudXpers processkarta


För företaget

 • Förtydligar företagets processer och rutiner för alla anställda.

 • Tydliggör roller/ansvar för att upprätthålla innehållet i processkartan.

 • Tryggar on-boarding av ny personal.

 • Ett stöd för att efterleva företagets ISO-standard.


För användaren

 • Gör företagets processer och rutiner överskådliga.

 • Innehållet visualiseras.

 • Den senaste versionen av dokument finns alltid tillgänglig.

 • Det blir lättare att göra rätt.

 • Lätt att hitta det man behöver.

 • Finns alltid tillgänglig på företagets Intranät.

 • Enkelt att använda på kontoret eller på distans, i dator eller mobil.


För administratören

 • Arbetet med att "levandegöra" arbetsflöden och ledningssystem över tid underlättas och förenklas.

 • Enkelt att administrera, publicera och underhålla dokument.

 • Kunna organisera och behörighetsstyra dokument.

 • Automatisk versionshantering.

 • Symboler och färger för att visualisera och tydliggöra processer.


En stor fördel med att använda CloudXperts processkarta är att företaget blir mer transparent och överskådligheten ökar, det leder i sin tur till bättre arbetsförhållanden. Frustrationen att inte hitta och känslan av osäkerhet minskar. För att citera en anställd till en utav våra kunder;


”nu är det så enkelt att göra rätt”

CloudXperts processkarta för webb eller mobil, byggd i PowerApps
Enkelt att använda på kontoret eller på distans.

Enkelt att använda, i dator eller mobil

Processkartan är byggd i PowerApps, i Microsoft 365. Allt som publiceras sparas i ”molnet” och uppdateras direkt. Det betyder att man enkelt kommer åt all dokumentation vart man än är, via dator, läsplatta eller mobil. Tänk, man kan jobbar vart man vill.

Ett annat stort mervärde är att processkartan är ett kostnadseffektivt hjälpmedel eftersom merparten av alla företag idag har Microsoft-licenser.


Ring eller maila, så bokar vi in en demo och berättar mer.

Välkommen att höra av dig!


 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page