top of page
 • Skribentens bildMia M

Varför och hur jobbar man med Ärendehantering?

Uppdaterat: 13 sep. 2023

Att ha en tydlig och uttalad ärendehantering bidrar till företagets övergripande förbättringsarbete och minskar sannolikheten för framtida händelser relaterat till kvalité, miljö och arbetsmiljö, t.ex. incidenter och olyckor.


Processen för ärendehanteringen säkertställer att information samlas in, utvärderas, dokumenteras och att åtgärder beslutas och genomförs.


Till exempel, kan ärendehantering hjälpa till att identifiera grundorsaker till problem och beslut kan tas för att förhindra att de händer igen. Ärendehanteringen säkerställer även efterlevnad av regelverk och hjälper till att ta itu med frågor som trakasserier, diskriminering eller osäkra arbetsförhållanden.


Intresset att utveckla ett verktyg för ärendehantering utgick från behovet av att få personal delaktig i företags förbättringsarbete. Därför tog vi fram en telefonapp där personalen enkelt kan rapportera in förbättrinsförslag och händelser som uppstår. Dessutom fanns ett behov av ett adminitrationsverktyg där alla ärenden samlas så att de enkelt kan följas upp och där man säkrställer att beslutade åtgärder genomförs och givit önskad effekt.

Resultatet blev CloudXperts ÄrendeApp för mobil och dator.


Arbetsgång:

 1. Personalen skickar in ärendet via mobilappen.

 2. Ärendet mottas i administrationsappen och fördelas till ansvarig för hantering.

 3. Orsaken till problem undersöks och åtgärd beslutas.

 4. Åtgärd genomförs.

 5. Önskad effekt av åtgärden följs upp..
Ärendehantering - företagsapp från CloudXpert utvecklas i PowerApps

Snabbfakta om ÄrendeAppenAppen gör det enkelt att rapportera in och följa upp förbättringar och händelser, inkl. visselblåsarärenden.

 • Enkelt att rapportera in händelser och förbättringar, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor.

 • Hanterar och tryggar flödet och ansvar av rapporterade ärenden enkelt och säkert inom hela organisationen - från start till mål.

 • Enkelt att handlägga och följa upp händelser i administrationsappen.

 • Finns som app till dator (administration) och mobil (inrapportering av ärenden).

 • Upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

 • Kostnadseffektiv framtagen i PowerApps, Microsoft 365.


 

Välkommen att boka en demo

Hör av dig så bokar vi en demo över Teams.

Ring, maila eller använd kontaktformuläret på vår hemsida.


Marcus 0735-15 96 15 / marcus@cloudxpert.se

Göran 0760-52 50 20 / goran@cloudxpert.se

Mia 0703-92 07 40 / mia@cloudxpert.se


 

Om CloudXpert


Vi erbjuder flexibelt modulbaserat verksamhetssystem. Intranät, processkarta, processtöd och företagsappar med smarta funktioner som förenklar, engagerar, visualiserar och tydliggör arbetsprocesser samt kvalitetssäkrar företagets ledningssystem. Kostnadseffektivt framtagna i SharePoint & PowerApps.

Förenkla er Ärendehantering med företagsapp från CloudXpert - byggt i PowerApps från Microsoft

Comments


bottom of page