top of page

Ärendehantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Ärendehantering

Förenkla er ärendehantering & säkra er kanal för visselblåsarärenden

Den här appen gör det enkelt att rapportera och följa upp förbättringar och händelser inkl. visselblåsarärenden. Det ger er möjlighet att ständigt förbättras.

  • Enkelt att rapportera in händelser och förbättringar, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor. 

  • Hanterar och tryggar flödet och ansvar av rapporterade ärenden enkelt och säkert inom hela organisationen - från start till mål.

  • Enkelt att handlägga och följa upp händelser i administrationsappen.

  • Finns som app till dator och mobil.

  • Upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.​

 

Ingår i ISO-paket 1 - Läs mer

Pris 650:-/mån* (Installation 4.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

CloudXpert - Ärendehantering App
CloudXpert - Ärendehantering App
PowerApps - Microsoft 365
bottom of page