Ärendehantering från CloudXpert

App
Ärendehantering

Förenkla er ärendehantering!

Det ger möjlighet till ständig förbättring

CloudXpert - Ärendehantering App
CloudXpert - Ärendehantering App

Den här företagsappen engagerar och gör det enkelt att rapportera och följa upp förbättringar och händelser.

  • Enkelt att rapportera in händelser och förbättringar, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor. 

  • Hanterar och tryggar flödet och ansvar av rapporterade ärenden enkelt och säkert inom hela organisationen. Från start till mål.

  • Upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

  • Enkelt att följa upp händelser i administrationsAppen.

  • Finns som App till dator och mobil.

  • Byggd i PowerApps, Microsoft 365.

  • Ingår i ISO-paket 1 - Läs mer

 

Pris 650:-/mån* (Installation 4.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

PowerApps - Microsoft 365