top of page

Ärendehantering.

Ärendehantering - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Samla in förbättringsförslag, hantera avvikelser & visselblåsarärenden

CloudXpert - Ärendehantering App
CloudXpert - Ärendehantering App
PowerApps - Microsoft 365
 • Enkelt att rapportera in förbättringar och avvikelser i mobilen, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor. 

 • Rapporterade ärenden hanteras och följs upp på ett överskådligt sätt, från början till slut.Rapportera visselblåsarärenden anonymt.

 • Enkelt att handlägga och följa upp ärenden i administrationsappen.

 • Finns som app till dator och mobil.

 • Appen hjälper till att upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

Pris 670:-/mån* (Installation 4.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

Läs mer om...

 • Hur rapporterar man in ett nytt ärende/händelse?
  Det gör man enkelt via Appen Ärendehantering. Du öppnar appen antingen genom en länk på ert intranät eller genom Microsoft app PowerApps.
 • Hur får man reda på status på ett inskickat ärende?
  Man klickar på "Mina ärenden" på förstasidan i Appen. Där ser man status per ärende. På ärende finns en färgkod: Vit = nyinkommet Gul = ärendet är tilldelad till ansvarig person Ljusgrön = ärendet är slutfört Mörkgrönt = ärendet är arkiverat Klickar du på ärendet ser du ärendets loggbok.
 • Hur administrerar man löpande inkomna och pågående ärenden?
  Det gör man genom Admin.appen som installeras i datorn. Företaget utser vem som skall vara ansvarig per område (t.ex. arbetsmiljö, IT, förbättringsförslag, kvalitetsproblem mm.) och ha access till Admin.appen.
 • Hur vet man som administratör att det har inkommit ett nytt ärende?
  Ansvarig person får ett mail när ett nytt ärende inkommit. I mailet finns information om: - Vem som har skickat in ärendet - Vilken ärendetyp det gäller, t.ex. arbetsmiljö, förbättringsförslag mm. - Ärendenummer - Beskrivning av ärendet och förslag till åtgärd När ett nytt ärende inkommit öppnar ansvarig person Admin.appen, går till nyinkomna ärenden. Läser igenom och agerar.
 • Hur följer man ett ärende? Och hur kan man filtrera det?
  I Admin.appen finns ett arbetsflöde där alla inkomna/pågående ärenden hanteras. - Arbetsflödet består av fyra kategorier: nyinkomna, tilldelade, slutförda och arkiverade. Det finns tre prioriteringar: Hög prio (röd), normal prio (gul), låg prio (grön). Ärenden kan filtreras på kategori och prioritet.
 • Kan man tilldela andra personer inom företaget ett inkommet ärende?
  Ja! Man kan tilldela ärenden till personer som företaget har utsett till tilldelningsbara personer. När man blir tilldelat ett ärende får man ett mail. I mailet finns information om ärendet.
 • Vilken annan information kan man se i Admin.vyn?
  Man ser totalt antal ärenden per kategori och prioritet. Per ärende ser man antal dagar sedan ärendet inkom.
 • Finns det tekniska förutsättningar för att installera Appen Ärendehantering för användare och administratörer?
  Ja! Den person som ska använda ÄrendehanteringmobilApp (kunna skicka in ärenden) behöver minst en Microsoft 365 Basic-licens. Den person som ska använda sig av ÄrendehanteringadminApp (kunna hantera inskickade ärenden) behöver minst en Microsoft 365 Basic-licens.
bottom of page