top of page

App Ärendehantering

Förenkla er ärendehantering, det ger möjlighet till ständig förbättring

Den här företagsappen engagerar och gör det enkelt att rapportera och följa upp förbättringar och händelser.

  • Enkelt att rapportera in händelser och förbättringar, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor. 

  • Hanterar och tryggar flödet och ansvar av rapporterade ärenden enkelt och säkert inom hela organisationen. Från start till mål.

  • Upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

  • Enkelt att följa upp händelser i administrationsAppen.

  • Finns som App till dator och mobil.

  • Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.​

 

Ingår i ISO-paket 1 - Läs mer

Pris 650:-/mån* (Installation 4.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

CloudXpert - Ärendehantering App
CloudXpert - Ärendehantering App
PowerApps - Microsoft 365
bottom of page