top of page
  • Skribentens bildMia M

Digitala verktyg som förenklar & optimerar - nedladdningsbar broschyr

Uppdaterat: 24 apr.

Våra verktyg kan användas individuellt för att hantera specifika uppgifter eller kombineras till ett verksamhetssystem, anpassat efter företagets behov. Verktyg som förenklar och optimerar.


Verktygen är utvecklade i PowerApps och SharePoint, som är en del av Microsoft 365. Det gör dem kostnadseffektiva och enkla att implementera i er Microsoft-miljö.


Allt kan integreras på intranätet eller användas direkt i webbläsaren, tillgängligt via dator eller mobil, från kontoret eller på distans. Verktygen är oberoende av varandra. Man kan enkelt lägga till fler verktyg när det behövs eller när organisationen är redo för nästa steg.


  • Intranät  i SharePoint- skapa en enhetlig och lättillgänglig informationplattform.

  • Personalhandbok i SharePoint - förenkla för personalen och effektiviserar för företaget.

  • Processkarta - publicera era processer överskådligt och lättillgängligt för användaren.

  • Företagsappar - underlätta och effektivisera det dagliga arbetet med våra appar.


Broschyr - Digitala verktyg som förenklar


תגובות


bottom of page