startup

App
Ledighetsplanering

CloudXpert - Ärendehantering App

Det ger möjlighet till ständig förbättring

CloudXpert - Ärendehantering App

Lyssna & lär av de anställda

Den här Appen gör det enkelt att rapportera förbättringar och händelser.
Och att följa upp.

  • Enkelt att rapportera in händelser och förbättringar, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor. 

  • Hanterar och tryggar flödet och ansvar av rapporterade ärenden enkelt och säkert inom hela organisationen. Från start till mål.

  • Upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

  • Enkelt att följa upp händelser i administrationsAppen.

  • Byggt i PowerApps, Microsoft 365.


Finns som APP till dator och mobil.

PowerApps - Microsoft 365

Frågor & Svar

Hur rapporterar man in ett nytt ärende/händelse?


Det gör man enkelt via Appen som installeras i mobilen.
Hur får man reda på status på ett inskickat ärende?


Man klickar på "Mina tidigare" inskickade ärenden i Appen, i mobilen. Där ser man status per ärende. När ärendet är slutfört får ett mail som innehåller information/åtgärder.
Hur administrerar man löpande inkomna och pågående ärenden?


Det gör man genom Admin.appen som installeras i datorn. Företaget utser vem som skall vara ansvarig per område (t.ex. arbetsmiljö, IT, förbättringsförslag, kvalitetsproblem mm.) och ha access till Admin.appen.
Hur vet man som administratör att det har inkommit ett nytt ärende?


Ansvarig person får ett mail när ett nytt ärende inkommit.
I mailet finns information om: - Vem som har skickat in ärendet
- Vilken ärendetyp det gäller, t.ex. arbetsmiljö, förbättringsförslag mm.
- Ärendenummer - Beskrivning av ärendet och förslag till åtgärd När ett nytt ärende inkommit öppnar ansvarig person Admin.appen, går till nyinkomna ärenden. Läser igenom och agerar.
Hur följer man ett ärende? Och hur kan man filtrera det?


I Admin.appen finns ett arbetsflöde där alla inkomna/pågående ärenden finns och hanteras. - Det är fyra kategorier: nyinkomna, tilldelade, slutförda och arkiverade. När ett ärende inkommer får det automatiskt prioritet 2 (gul). - Det finns tre prioriteringar: Hög prio (röd), normal prio (gul), låg prio (grön). Ärenden kan filtreras på kategori och prioritet.
Kan man tilldela andra personer inom företaget ett inkommet ärende?


Ja! Man kan tilldela ärenden till personer som företaget har utsett till tilldelningsbara personer. När man bli tilldelat ett ärende får man ett mail. I mailet finns information om ärendet samt en loggbok.
Vilken annan information kan man se i Admin.vyn?


Man ser totalt antal ärenden per kategori och prioritet. Per ärende ser man antal dagar sedan ärendet inkom.
Finns det tekniska förutsättningar för att installera Appen Ärendehantering för användare och administratör?


Ja! Den person som ska använda Ärendehantering mobilApp (kunna skicka in ärenden) behöver minst en Microsoft Basic-licens. Den person som ska använda sig av Ärendehantering AdministratörsAppen (kunna hantera inskickade ärenden) behöver minst en Microsoft Basic-licens.