top of page

Kritiska leverantörer

Kritiska leverantörer - Företagsapp gjord i Powerapps av CloudXpert

Säkerställ att era leverantörer lever upp till era förväntningar

Den här appen hjälper er att bedöma era leverantörer. En viktig del i ert fortlöpande förbättringsarbete.

  • Alla leverantörer överskådligt på ett och samma ställe.

  • Skapa anpassade leverantörsgrupper, t.ex. bilar, fastighet, teknik mm.

  • Lägg enkelt till ny leverantör i passande grupp eller skapa ny.

  • Finns som App till dator.

  • Gradera leverantörerna från 1-5, t.ex. servicenivå, administration, produktkvalitet, leveranskapacitet, prisnivå, miljöarbete, certifieringar.

  • Få en samlad utvärdering per kund.

 

Appen är framtagen i PowerApps, Microsoft 365, vilket gör den enkel och kostnadseffektiv att implementera.

 

Pris 250:-/mån* (Installation 2.000:-)

*Prisindikation för företag med ca 30-50 anställda.

PowerApps - Microsoft 365
Kritiska leverantörer - en företagsapp från CloudXpert
bottom of page