startup

App
Ärendehantering

CloudXpert - Ärendehantering App

Det ger möjlighet till ständig förbättring

CloudXpert - Ärendehantering App

Lyssna & lär av de anställda

Den här Appen gör det enkelt att rapportera förbättringar och händelser.
Och att följa upp.

  • Enkelt att rapportera in händelser och förbättringar, t.ex. kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöproblem, tillbud eller olyckor. 

  • Hanterar och tryggar flödet och ansvar av rapporterade ärenden enkelt och säkert inom hela organisationen. Från start till mål.

  • Upprätthåller arbetsrutiner kopplade till företagets ISO-standard.

  • Enkelt att följa upp händelser i administrationsAppen.

  • Byggt i PowerApps, Microsoft 365.


Finns som APP till dator och mobil.

PowerApps - Microsoft 365